Ultrasound

Q-Station

Cardiovascular Ultrasound Analysis

Product number:

795088

Q-Station software helps streamline workflow, perform advanced analysis and quantify your Philips echo data. Q-Station combines a suite of capabilities for a full range of off-cart functions, designed around your workflow needs.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*