Ultrasound

CX50 xMATRIX

Compact cardiovascular ultrasound system

Premium technologies bring a new level of image quality to compact ultrasound so performance isn't sacrificed for portability. Designed for critical study requirements and big system performance everywhere you need it.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*