Hospital Respiratory Care

Respironics AF541

NIV Mask

Designed to rest comfortably on the face, Philips Respironics AF541 noninvasive ventilation (NIV) mask features interchangeable under-the-nose and over-the-nose cushions to achieve the benefits of NIV mask rotation while using a single NIV mask.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*