Tráng miệng và bánh mì nướng
White chocolate brownie with nuts

White chocolate brownie with nuts

Gorgeously gooey

Suất ăn 1 persons
Thời gian chế biến: 0 minutes
Thời gian nấu ăn 60 minutes

Nguyên liệu
  • 150 g unsalted mixed nuts
  • 150 g white chocolate
  • 125 g softened butter
  • 400 g soft white sugar
  • 1 sachet vanilla sugar
  • 4 eggs
  • 200 g flour
  • - baking tin (25 x 30 cm), greased
Xem công thức chế biến
Tráng miệng và bánh mì nướng
Very Light Lemon Crepes
Tráng miệng và bánh mì nướng
Sweet and delicious doughnuts
Tráng miệng và bánh mì nướng
Stuffed Baked Apples
Tráng miệng và bánh mì nướng
Ginger cookies
Tráng miệng và bánh mì nướng
French apple tart