1
Tai nghe

Chứng nhận sản phẩm

Biểu tượng xanh của Philips

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể giảm chi phí, mức tiêu thụ năng lượng và khí thải CO2. Bằng cách nào? Chúng được cải tiến đáng kể về mặt môi trường, trong một hoặc nhiều Phạm Vi Tập Trung Xanh của Philips - Hiệu quả năng lượng, Đóng gói, Chất độc hại, Trọng lượng, Tái chế và rác thải cũng như Tính tin cậy tuổi thọ sử dụng.

Các sản phẩm đã xem gần đây

Bạn có thể thích