1
Âm thanh và video

Thông số kỹ thuật

 • Phụ kiện

  Ph? ki?n đi kèm
  Hư?ng d?n s? d?ng
 • Thi?t k?

  T?m hoàn thi?n
  • nhôm màu xám đ?m, xoay n?a v?ng tr?n
  • c?nh b?ng nhôm trong
  C? tr?c hoàn thi?n
  • nhôm có b? m?t màu đen
  • m?t trư?c b?ng nhôm có đ? bóng cao
 • Kích thư?c

  Chi?u sâu v? TV
  245  mm
  Chi?u cao v? TV
  55  mm
  Chi?u r?ng v? TV
  710  mm
  Kích thư?c s?n ph?m (RxSxC)
  645 x 202 x 225 mm
  Kh?i lư?ng s?n ph?m
  4,3  kg
  Tr?ng lư?ng, g?m c? h?p đóng gói
  5  kg
 • S?n ph?m liên quan

  Tương thích v?i
  • 49PUS7100 (Châu Âu và Nga)
  • 55PUS7100 (Châu Âu và Nga)
  • 48PUS7600 (Châu Âu và Nga)
  • 55PUS7600 (Châu Âu và Nga)
  • 55PUS8600 (Châu Âu và Nga)

Các sản phẩm đã xem gần đây

Bạn có thể thích