1

Chân đ? tr?c gi?a

PTS840/00
  -{discount-percentage}%

  Chân đ? tr?c gi?a

  PTS840/00

  V? ngoài khác bi?t cho TV c?a b?n

  Chân đ? tr?c gi?a Philips PTS840 mang đ?n m?t di?n m?o m?i cho TV c?a b?n. Đ?i ng? thi?t k? c?a chúng tôi đ? ch?n l?c nhi?u ki?u dáng và màu s?c tinh t? k?t h?p v?i các ch?t li?u ch?t lư?ng cao như nhôm, đ? t?o nên m?t chân đ? phù h?p v?i TV c?a b?n. Xem tất cả lợi ích

  Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

  V? ngoài khác bi?t cho TV c?a b?n

  Chân đ? tr?c gi?a Philips PTS840 mang đ?n m?t di?n m?o m?i cho TV c?a b?n. Đ?i ng? thi?t k? c?a chúng tôi đ? ch?n l?c nhi?u ki?u dáng và màu s?c tinh t? k?t h?p v?i các ch?t li?u ch?t lư?ng cao như nhôm, đ? t?o nên m?t chân đ? phù h?p v?i TV c?a b?n. Xem tất cả lợi ích

Video

[trigger to render Video Gallery]

Hình ảnh

V? ngoài khác bi?t cho TV c?a b?n

Chân đ? tr?c gi?a Philips PTS840 mang đ?n m?t di?n m?o m?i cho TV c?a b?n. Đ?i ng? thi?t k? c?a chúng tôi đ? ch?n l?c nhi?u ki?u dáng và màu s?c tinh t? k?t h?p v?i các ch?t li?u ch?t lư?ng cao như nhôm, đ? t?o nên m?t chân đ? phù h?p v?i TV c?a b?n. Xem tất cả lợi ích

Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

V? ngoài khác bi?t cho TV c?a b?n

Chân đ? tr?c gi?a Philips PTS840 mang đ?n m?t di?n m?o m?i cho TV c?a b?n. Đ?i ng? thi?t k? c?a chúng tôi đ? ch?n l?c nhi?u ki?u dáng và màu s?c tinh t? k?t h?p v?i các ch?t li?u ch?t lư?ng cao như nhôm, đ? t?o nên m?t chân đ? phù h?p v?i TV c?a b?n. Xem tất cả lợi ích

Chân đ? tr?c gi?a

dành cho TV c?a Philips PTS840/00 Tìm sản phẩm tương tự

V? ngoài khác bi?t cho TV c?a b?n

Đ?t TV ? b?t c? nơi nào mà b?n thích

 • dành cho TV c?a Philips

Chân đ? b?ng nhôm đánh bóng b?n v?ng theo th?i gian

V? kim lo?i th?t luôn là s? kh?ng đ?nh v?t li?u ch?t lư?ng cao trong ngôi nhà b?n, th? nên các nhà thi?t k? c?a chúng tôi đ? s? d?ng nhôm đánh bóng c? đi?n cho chân đ?, nh?m t?o nên m?t thi?t k? phù h?p v?i các v?t d?ng b?ng kim lo?i đ?t trư?c TV.

T? do s?p đ?t TV ? b?t c? nơi nào mà b?n mu?n

Ch?c năng xoay trên chân đ? tr?c gi?a cho phép b?n đ?t TV ? v? trí thu?n ti?n, cho b?n tr?i nghi?m xem thoái mái th?c s?.

Thi?t k? hi?n đ?i hoàn thi?n không gian n?i th?t nhà b?n

Đư?c thi?t k? theo ki?u dáng đương đ?i, k?t h?p hài h?a v?i trang trí n?i th?t gia đ?nh, gi? cho TV luôn đ?p như lúc ban đ?u.

 • Không s? d?ng ph? ki?n này cho TV có màn h?nh l?n hơn 55".

Các sản phẩm đã xem gần đây

Bạn có thể thích