1
Lưu trữ dữ liệu

Thông số kỹ thuật

  • Thiết bị lưu trữ

    Dung lượng đĩa
    25 GB / 135 phút video HD
    Tốc độ ghi
    2x / 9 MBps (72 Mbps)

Các sản phẩm đã xem gần đây

Bạn có thể thích