1
Lưu trữ dữ liệu

Thông số kỹ thuật

 • Thiết bị lưu trữ

  Dung lượng đĩa
  25 GB / 135 phút video HD
  Tốc độ ghi
  2x / 9 MBps (72 Mbps)
 • Hộp các tông ngoài

  Chiều dài
  34  cm
  Chiều rộng
  14  cm
  Chiều cao
  15,7  cm
  Trọng lượng
  3  kg
  Tổng trọng lượng
  3,6  kg
  Trọng lượng bì
  0,6  kg
  EAN
  87 12581 58322 4
  Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
  6
 • Kích thước hộp đóng gói

  Chiều cao
  12,8  cm
  Chiều rộng
  14,4  cm
  Chiều sâu
  5,3  cm
  Trọng lượng
  0,5  kg
  Tổng trọng lượng
  0,55  kg
  Trọng lượng bì
  0,05  kg
  EAN
  87 12581 58262 3
  Số lượng sản phẩm bao gồm
  10
  Dạng đóng gói
  Đóng gói dạng tổ ong

Các sản phẩm đã xem gần đây

Bạn có thể thích