myLiving Đèn chi?u sáng đi?m

myLiving Đèn chi?u sáng đi?m

53142, tr?ng, LED 531423186 Tìm sản phẩm tương tự

Thông số kỹ thuật

 • Thi?t k? và hoàn thi?n

  Ch?t li?u
  kim lo?i
  Màu s?c
  tr?ng
 • Kích thư?c và tr?ng lư?ng s?n ph?m

  Chi?u cao
  11,1  cm
  Chi?u dài
  30,4 mm  cm
  Chi?u r?ng
  11,8  cm
  Tr?ng lư?ng th?c
  1,070  kg
 • Thông s? k? thu?t

  M?ng lư?i đi?n
  • D?i 220 V - 240 V
  • 50-60 Hz
  Công ngh? bóng đèn
  • LED
  • 240 V
  S? bóng đèn
  2
  Công su?t bóng đèn đi kèm
  7,5W
  Màu ánh sáng
  ánh sáng tr?ng mát m?
  Tu?i th? bóng đèn lên đ?n
  20.000  gi?
  Góc chi?u
  40°
  Ph? ki?n đi?u ch?nh đ? sáng
  LED
  M? IP
  • IP20
  • b?o v? ch?ng l?i nh?ng v?t l?n hơn 12,5 mm
  • không có kh? năng ch?ng nư?c
  L?p b?o v?
  I - n?i đ?t
 • D?ch v?

  B?o hành
  2 năm
 • Kích thư?c và tr?ng lư?ng đóng gói

  Chi?u cao
  34,4  cm
  Chi?u dài
  16,7  cm
  Chi?u r?ng
  15,1  cm
  Kh?i lư?ng
  1,620  kg
 • Nh?ng thông tin khác

  Đư?c thi?t k? đ?c bi?t cho
  Ph?ng khách và Ph?ng ng?
  Phong cách
  Đương đ?i
  Lo?i bóng
  Đèn chi?u sáng đi?m

Các sản phẩm đã xem gần đây

Bạn có thể thích