Đèn chi?u sáng đi?m

  Đèn chi?u sáng đi?m

  Th? hi?n phong cách c?a b?n b?ng ánh sáng

  M?t d?ng đèn chi?u treo tư?ng trang trí LED đương đ?i d? ch?u c?a Philips. Ki?u dáng đa d?ng và ch?c năng linh ho?t c?a chúng cho phép b?n đ?t chúng ? b?t k? nơi nào b?n c?n, và v? đ?p như viên đá m? n?o s? cho b?n m?t ni?m vui khi ng?m nh?n. Xem tất cả lợi ích

Video

[trigger to render Video Gallery]

Hình ảnh

myLiving Đèn chi?u sáng đi?m

53140, tr?ng, LED 531403186 Tìm sản phẩm tương tự

Th? hi?n phong cách c?a b?n b?ng ánh sáng

 • V?t li?u cao c?p

  V?t li?u cao c?p

  S?n ph?m làm t? v?t li?u cao c?p đ?m b?o ch?t lư?ng.

 • D?ng s?n ph?m ph?i h?p nhi?u phong cách

  D?ng s?n ph?m ph?i h?p nhi?u phong cách

  D?ng s?n ph?m hoàn ch?nh bao g?m nhi?u phong cách thi?t k? s?n có cho b?n l?a ch?n.

 • Công ngh? LED tiên ti?n v?i th?i gian v?n hành dài

  Công ngh? LED tiên ti?n v?i th?i gian v?n hành dài
Xem tất cả Thông số kỹ thuật

Các sản phẩm đã xem gần đây

Bạn có thể thích