6700 series TV màn hình LED mỏng HD đầy đủ

6700 series TV màn hình LED mỏng HD đầy đủ

102 cm (40"), TV màn hình LED chuẩn nét cao nhất, Lõi kép, DVB-T/T2 40PFT6709S/98 Tìm sản phẩm tương tự

Chứng nhận sản phẩm

Bạn đã tạo ra ngôi nhà không hẳn chỉ là nơi để trú ngụ

Bạn đã tạo ra ngôi nhà không hẳn chỉ là nơi để trú ngụ

Smart TV: khám phá một thế giới hoàn toàn mới

Các sản phẩm đã xem gần đây

Bạn có thể thích