1
Unmapped

5100 series TV màn hình LED mỏng HD đầy đủ

5100 series TV màn hình LED mỏng HD đầy đủ

102 cm (40"), TV màn hình LED HD đầy đủ, DVB-T/T2 40PFT5100/98 Tìm sản phẩm tương tự

Chúng tôi có thể giúp bạn như thế nào?

Hướng dẫn và tài liệu
Phần mềm và trình điều khiển
  • Phần mềm nâng cấp phần mềm điều khiển

    version:V2.39, zip tệp , 3.3 MB, đã phát hành Ngày 29 tháng 2 năm 2016

    Tải tệp xuống

Đăng ký

Đăng ký bản tin của chúng tôi

Ghi danh

Bạn có sở hữu sảm phẩm này không?
Nhận phạm vi bảo hành sản phẩm

Đủ điều kiện cho các chương trình

quảng cáo và đề nghị chào hàng

đặc biệt

Tiếp cận hỗ trợ sản phẩm dễ dàng

Các sản phẩm đã xem gần đây

Bạn có thể thích