Đèn tư?ng

  Đèn tư?ng

  Ánh sáng tuy?n tính m?nh m?

  Tô đi?m thêm s? tinh t? cho n?i th?t b?ng b? đèn có thi?t k? tinh gi?n. V?i kính l?c t?o ánh sáng nh? nhàng, lo?i đèn này cho phép b?n tùy bi?n trang trí c?a ngôi nhà. Có s?n nhi?u ki?u dáng. Xem tất cả lợi ích

Video

[trigger to render Video Gallery]

Hình ảnh

Ánh sáng tuy?n tính m?nh m?

 • Nh?p nháy không th?y đư?c

  Nh?p nháy không th?y đư?c
 • L?p v? b? m?t m?n đ? d? lau chùi

  L?p v? b? m?t m?n đ? d? lau chùi
Xem tất cả Thông số kỹ thuật

Các sản phẩm đã xem gần đây

Bạn có thể thích