Tráng miệng và bánh mì nướng
White chocolate brownie with nuts

White chocolate brownie with nuts

Gorgeously gooey

Suất ăn 1 persons
Thời gian chế biến: 0 minutes
Thời gian nấu ăn 60 minutes

Nguyên liệu
  • 150 g unsalted mixed nuts
  • 150 g white chocolate
  • 125 g softened butter
  • 400 g soft white sugar
  • 1 sachet vanilla sugar
  • 4 eggs
  • 200 g flour
  • - baking tin (25 x 30 cm), greased
Xem công thức chế biến