Tráng miệng và bánh mì nướng
Almond biscotti

Almond biscotti

You'll go nuts after just one taste

Suất ăn 1 persons
Thời gian nấu ăn 60 minutes

Nguyên liệu
  • 150 g peeled almonds
  • 500 g flour
  • 300 g brown sugar
  • 4 eggs
  • 1 vanilla pod
Xem công thức chế biến