Thức uống và kem
Watermelon, strawberry and orange juice

Watermelon, strawberry and orange juice

A fragrant fruit blend

Suất ăn 2 persons
Thời gian nấu ăn 5 minutes

Nguyên liệu
  • 100 g watermelon (no rind)
  • 10 strawberries
  • 150 cl ice cold orange juice
  • 1 teaspoon balsamic vinegar
Xem công thức chế biến
Thức uống và kem
Watermelon, cucumber & apple juice
Thức uống và kem
Summer crush
Thức uống và kem
Raspberry Buttermilk Smoothie

Raspberry Buttermilk Smoothie

A wonderful way to wake up in the morning.

Xem công thức chế biến