Món ăn thêm
Roasted Asian Chicken Wings

Roasted Asian Chicken Wings

Suất ăn 4 persons
Thời gian chế biến: 5 min
Thời gian nấu ăn 10 min

Nguyên liệu
  • 2 cloves garlic
  • 1 teaspoon ground cumin
  • 500 g chicken wings at room temperature
  • 2 teaspoons ginger powder
  • Freshly ground black pepper
  • 100 ml sweet chili sauce
Xem công thức chế biến