Nút đặt trước thông minh    

 

Airfryer XL có nút đặt trước thông minh cho món ăn ưa thích của bạn.

Với nút này, bạn có thể lưu lại các cài đặt của

món ăn ưa thích để lần nấu tiếp theo, chỉ cần một lần

nhấn nút thì món ăn đó sẽ sẵn sàng ngay!