Màn hình chuyên dụng

  Philips Professional LED TV 40HFL5010L 40" MediaSuite LED DVB-T2/T/C & IPTV

  40HFL5010L/12

  40HFL5010L/12

Hướng dẫn và tài liệu

 • Tờ rơi Version:1.0.1, PDF tệp, 1.8 MB, đã phát hành Ngày 14 tháng 3 năm 2017
 • Energy Label PDF tệp, 1.8 MB, đã phát hành Ngày 14 tháng 3 năm 2017

Phần mềm và trình điều khiển

 • Phần mềm nâng cấp phần mềm điều khiển

  version:2.071.128, zip tệp , 178.7 MB, đã phát hành Ngày 27 tháng 7 năm 2016

  Tải tệp xuống

Tìm kiếm

Tìm kiếm trong phạm vi sản phẩm này