IntelliSpace PACS iVault PACS archive solution

IntelliSpace PACS iVault

PACS archive solution

Product number:

NOCTN75

IntelliSpace PACS iVault is a fast, always online medical image PACS archive solution. It provides images and information to users across your enterprise. It scales to millions of studies per year and hundreds of concurrent users.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*