ST Map Graphical display of ST segment data

ST Map

Graphical display of ST segment data

ST Map* collects ST values and trends derived from the vertical (limb leads) and horizontal (chest leads) planes into an integrated display. The maps are multi-axis portraits of a patient’s ST segments as measured with the ST/AR algorithm.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*