IntelliSpace Alarm Reporting Alarm management tool

IntelliSpace Alarm Reporting

Alarm management tool

Philips IntelliSpace Alarm Reporting gives you an end-to-end alarm management solution that can help you align with the Joint Commission's 2014 National Patient Safety Goal and focus your care efforts.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*