Thông số kỹ thuật

  • Hộp các tông trong

    EAN
    87 12581 58587 7
    Tổng trọng lượng
    0,1256  kg
    Chiều cao
    5,9  cm
    Chiều dài
    17,8  cm
    Trọng lượng
    0,0294  kg
    Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
    3
    Trọng lượng bì
    0,0962  kg
    Chiều rộng
    9,8  cm
  • Hộp các tông ngoài

    EAN
    87 12581 58584 6
    Tổng trọng lượng
    1,1848  kg
    Chiều cao
    13,4  cm
    Chiều dài
    36,5  cm
    Trọng lượng
    0,2352  kg
    Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
    24
    Trọng lượng bì
    0,9496  kg
    Chiều rộng
    21,3  cm
  • Kích thước hộp đóng gói

    EAN
    69 23410 70736 6
    Số lượng sản phẩm bao gồm
    1
    Chiều sâu
    3  cm
    Tổng trọng lượng
    0,0242  kg
    Chiều cao
    17  cm
    Trọng lượng
    0,0098  kg
    Trọng lượng bì
    0,0144  kg
    Chiều rộng
    5  cm
    Dạng đóng gói
    Chỗ giộp
  • Tính kết nối

    Kết nối cáp
    Hai dây song song, đối xứng
    Chiều dài cáp
    1.2 m
    Bộ kết nối
    Stereo 3,5 mm
    Bề mặt gia công tinh của bộ kết nối
    Mạ crôm
  • Âm thanh

    Phản hồi tần số
    12 - 23 500  Hz
    Trở kháng
    16 ôm
    Công suất vào tối đa
    50 mW
    Độ nhạy
    102 dB
    Loại bóng
    Động

Các sản phẩm đã xem gần đây

Bạn có thể thích