Sản phẩm gia dụng

    Philips Viva Collection Digital Airfryer HD9238/00 Low fat fryer Multicooker Black/red with Rapid air technology

    HD9238/00

Hướng dẫn và tài liệu

Các câu hỏi thường gặp

Rất tiếc, không có sẵn các câu hỏi thường gặp bằng Tiếng Việt. Bạn sẽ tìm thấy các câu hỏi này dưới đây bằng Tiếng Anh.

Top-10 FAQs 10 Câu hỏi hàng đầu
Before you buy (8)
Getting started (4)
Use and Learn (7)
Tips and Tricks (2)
Troubleshooting (7)
Parts and Accessories (1)
Service and Repair (1)
Cleaning and Maintenance (4)

Tìm kiếm

Tìm kiếm trong phạm vi sản phẩm này

Đăng ký

Bạn có đang sở hữu sản phẩm Philips không?

Đăng ký sản phẩm của bạn

Tìm trung tâm bảo hành