Các điểm nổi bật về đặc tính kỹ thuật

  • Giải pháp khử vôi hóa

    Tự làm sạch

  • Hơi nước ra liên tục

    20  g/ph

  • Mặt đế

    Chống dính

Các sản phẩm đã xem gần đây

Bạn có thể thích